Zo ziet het leven er in 2039 uit – Frankwatching

023 juni 2019om 09:005 minuten lezen

Zonder dat we het doorhebben, heeft kunstmatige intelligentie (AI) al een plekje in ons levengenomen. Al je op Facebook iemand wil taggen, geeft Facebook suggesties door gezichtsherkenning. Als je Netflix opent, krijg je te zien op basis van je kijkgedrag en als je via Schiphol reist, wordt je paspoort automatisch gecontroleerd. Hoe zal dit in de toekomst gaan?

Ik ben benieuwd naar nieuwe technologieën die er zijn en hun intrede gaat in het effect daarvan op ons dagelijks leven. Daarom dook ik in het boekTechnologie de baas(aff.) Van Joop Hazenberg.

Twintig jaar geleden

Twintig jaar geleden ging ik naar de brugklas. De middelbare school stond in een stad 10 kilometer verderop, dus mijn fiets maakte overuren. En ook mijn fietsbanden. De helft van de route lag tussen twee dorpen. Daar stond welgeteld één boerderij. Talloze kinderen hebben daar naar huis gebeld dat ze met een lekke band stonden.

Tegenwoordig heeft deze situatie niet gekregen, omdat bijna alle tieners een eigen mobiele telefoon hebben. Ongeacht which route ze fietsen en hoeveel huizen er langs de route staan, ze kunnen altijd bellen.

Hoe zal dit over twintig jaar zijn? Fietsen scholieren dan nog naar school? Kunnen banden dan nog lek? Of gaan ze met een automatische shuttlebus zonder chauffeur naar school? Hoe zal het leven in 2039 eruit kunnen zien? Ik geef je een inkijkje.

Slimme apparaten communiceren met elkaar

Kunstmatige intelligentieheeft dooringen en de wereld compleet veranderd. Waar we in 1999 nog niet bang waren dat bij de jaarwisseling een enormemillenium bugzou optreden en al onze apparatuur kapot zou gaan, kunnen eigen soort apparaten nu leren en met elkaar communiceren.

De manier waarop apparaten leren, werkt eigenlijk als onze hersenen. Hoe vaker twee punten met elkaar verbonden worden, hoe tussen de twee punten ingesleten raakt, hoe beter de informatie onthouden wordt. We noemen dit diep leren, de onderliggende techniek vanmachinaal leren.

Hadden we in 2019 nog steeds eenvoudige toepassingen van AI zoals Netflix sterven automatisch aanbevelingen gaf en chatbots op websites die volautomatisch vragen konden beantwoorden, in 2039 is het AI van een heel andere orde. Dankzij AI kunnen onze auto’s zelf rijden, we hebben een voorsprong op artsen en kan ons immuunsysteem.

Auto’s have uns niet, wij hen well

Zelfwedstrijd leren van elke situatie die zich voordoet. Omdat de auto’s onderling kunnen communiceren, leren ze ook van elkaars ervaringen. Je hoeft niet meer te rijden en gemakkelijk te doen. Als je kinderen moet sporten, hoef je ze niet langer zelf te brengen, dit doet de auto voor je. Rijbewijzen bestaan ​​niet meer, de auto rijdt immers zelf. Het aantal ongelukken is werkende enorm verlaagduceerd.

Een auto kopen gebeurt niet meer. Auto’s are a service becomes where a een abonnement op kunt nemen. Als je een auto nodig hebt, bestel je er via een app. De auto die het dichtst in de buurt is en leeg is, komt vanzelf voor rijden. Naar de garage, tanken, wassen, parkeren: alles niet meer nodig, de auto regelt het zelf.

Robots bieden een helpende hand

Waar robots in 2019 in hun leven met naam niet gebruikt om hun werk te doen in 2039 op veel meer vlakken mee. Ze maken het hele huis schoon, koken eten, stellen boodschappen gidsjes en en bestellen de boodschappen.

Die boodschappen zijn from the distribution point more than robot with a automated robot, drone. Het distributiepunt is bijna volledig geautomatiseerd. Robots weten exact welke voorraad er samen en stellen de pakketten samen. Daar ze met elkaar kunnen communiceren, komen er geen mensen meer te weten.

Veel personeel is vervangen door robots. Het voordeel van lage kostenkosten is dat een robot net zo laag zijn. Steeds meer fabrieken worden weer in het eigen land gebouwd. Dit levert geen extra banen op, maar heeft wel een positieve invloed op de lokale economie.

Mensen blijven de baas

In de landbouw plukken robots letterlijk de vruchten. Van het nu robuuste sinaasappels of woorden druiven, robots controleren de rijpheid, oogsten en sorteren de vruchten automatisch. Ook bij de teelt helpen ze mee, door planten individueel te beweren en te bemesten. Zo heeft elke boom een ​​geoptimaliseerd individueel teeltplan zonder dat er mensen aan te pas komen. De kostenbesparing op grond- en meststoffen is enorm.

Ondanks dat robots een grote rol in ons leven zijn gaan spelen, zijn ze wel nog steeds steeds ongeschikt aan mensen. Ze vullen ons werk aan het versimpelen. Deurrobots kunnen we processen automatiseren en efficiënt inrichten wat een besparing in tijd en kosten opleverent.

Andere inrichting industrie

Veel landen hebben hun accent verlegd van ‘verkopen’ naar het ‘aanbieden van diensten’. Consumenten hebben veel producten niet permanent nodig. Ze koopt de diensten daarom via platformen in een bepaalde periode van de tijd. Een voorbeeld hiervan is de zelfrijdende auto die al eerder voorbijkwam. Een aantal grote platforms domineren de markt.

De markt is veel flexibeler geworden. Dit heeft ook zijn weerslag op het inkopen van arbeid. Naast robots die veel werk uit handen nemen, zijn er nog steeds mensen die alle processen goed laten laten verlopen. Deze mensen worden flexibel ingehuurd en blijven hun leven lang leren om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. De21e eeuwse vaardighedenbleken goed van pas te komen, maar er zijn continu nieuwe skills nodig. Veel mensen laten zich onbeschikbaar zijn.

We werken intensief met robots samen. Repeterende genomen, rekenwerk en data analyseren besteden we graag een hen uit. Het is echter niet allemaal rooskleurig. Onder andere door the inzet of robots is de arbeidsmarkt gepolariseerd en staat onder druk. Traditionele beroepen zijn deels verdwenen en de middenklasse bestaat niet meer. De rijken are rijker geworden en de groep armen is toegenomen.

Zuiniger op de aarde

In 2019 worden rosales meer weilanden en verloren partijen groen vol gezet met zonnepanelen. Zonnepanelen gebruiken we in 2039 sporadisch nog. Met behulp van nanotechnologie is het mogelijk om zonnecellen als coating op producten aan te brengen. We kunnen veel meer energie opwekken met behulp van de zon en ook wind en water kunnen we steeds beter in energie omzetten.

AI heeft er aan de andere kant voor gezorgd dat we veel zuiniger met energie omgaan. Dit alles heeft nodig geleid dat de 280 kolencentrales sterven we in Europa hadden helemaal allemaal gesloten zijn.

We gaan nu met minder dingen en gaan dingen doen. Daarnaast heeft de circulaire economische doorlage waardoor we heel veel afvalproducten hergebruiken. Biotechnologie has chemical aangeted plastic are opeten. Robotbijen hebben de bevruchting van uitgestorven Bijenrassen overgenomen. De visquota wordt in de gaten gehouden met AI enblockchain. Er is eindelijk een omslag gekomen in de roofbouw die we decennia lang op de aarde hebben gepleegd.

Wordt dit beeld werkelijkheid?

De grote vraag is natuurlijk of bovenstaand toekomstbeeld waarheid gaan worden. Durven we on over geven aan auto’s die zelf rijden? Willen we de lucht laten ‘vervuilen’ met zoemende robots? Accepteren wij alle nieuwe producten / diensten zonder meer? Daar heeft niemand een antwoord op. Wat ik wel weet, is dat de komst van AI ons toekomstbeeld gaat veranderen en dat je zowel organisaties als medewerkers nu na moet denken over de impact die dit gaat hebben.

Technology de boss geeft een goed beeld van alle vooruitzichten en gevaren die de nieuwe industriële revolutie met zich mee kan brengen. Omdat het allemaal toekomstmuziek is, kan er niets met zekerheid gezegd worden. Maar Hazenberg baseert zich op betrouwbare bronnen en onderzoeken. Alleen de toekomst kan vertellen in hoeverre zijn visie.

Hoe denk jij dat de wereld er in 2039 uitziet?

Cover van Technologie de baas.

Over het boek

Titel:Technologie de baas
Auteur:Joop Hazenberg
Uitgever:Uitgeverij Uniebroek | Het Spectrum bv
Jaar:2019
Nummer:978 90 00 363537
Mediatype:boek, 253 bladzijdes
Prijs:€ 22,50
Bestellen:viaManagementboek(aff.)

Lees Verder

Plaats een reactie