Oplossingsloze anti-Europa retoriek draagt ​​niets bij

Canetti

Ewald Engelen, lijst van dieren in de dieren, betoogt inNRC(Soft hervormen van Europa? Dat is kiezersbedrog, 20/5) dat de Europese Unie (EU) alleen regels voor het grootbedrijf produceert en dat dit niet kan veranderen. Groene en progressieve politici gaan dood in het Europese Parlement CO2-uitstoot bespaard en natuur beschermd dan de oplossingsloze anti-Europa-retoriek van Engelen.

Ik weet het als geen ander hoe krachtig lobby of in the context kan worden in Europese besluitvorming. En ik weet als geen ander dat er zich in de EU politiek gevechten dragen dat vaak is gereïndigd door een conservatieve, rechtse van fossiele meerderheid worden beslecht. Maar de suggestie dat het EP geen andere keuze zou hebben dan voor de druk van de lobby te bezwijken, en automatisch neoliberaal beleid produceert, komt dichter in de buurt van kiezersbedrog dan waar Engelen GroenLinks van beticht.

Lees ook: 7NRC-opiniemakers, 7 adviezen voor in het stemhokje

Net als in Nederland, en elke andere natiestaat, maak politici de Europese wetten. Net als in Nederland, isunilever en Shell,unanever and shell, to the global industry and the bio-industry.

Net zoals Nederland heeft belangrijke regels gemaakt omtrent omtrent natuur, klimaat etcetera, heeft de EU ook in de praktijk gebracht. Dat het versoepelen van marktregels unanimiteit vereist, such engelen beweert, is onjuist: buffers voor banken tot privacybescherming, over Europese wetten wordt met deugd gesloten. Voor de aanpak van belastingontwijking is wel unanimiteit vereist. Daar wil GroenLinks dan ook vanaf, maar de PvdD blokkeert onze weg.

De harde wapenfeiten

De vermeende “lagere standaarden” die op de Europese interne markt staan, staan ​​in schril contrast met harde wapenfeiten voor burgers, dieren en natuur die te danken zijn aan politici die zijn overleden aan een Europese politieke meerderheid. Een meerderheid die het algemeen belang dient, en tegen de wens van het grootbedrijf durft in te gaan.

Neem deEuropese Natura-2000regels. Ze waren het laatste bastion toen voormalig CDA-minister Henk Bleker de Nederlandse natuurwetgevingveiligte ontmantelen. Ze zorgden er ook voor dat de Poolse regering niet in het bezit is van een oud Europees oerbos. Geen onbeduidende regels dus. De landbouwlobby heeft de afgelopen jaren geprobeerd om van deze regels af te komen. Met progressieve coalitievorming hebben we dat met druk vanuit het Europese Parlement volledig tegengehouden.

Lees ook:Soft hervormen van Europa?Dat is kiezersbedrog

Ik heb een Europarlementariër de laatste jaren mijn stempel gedrukt op klimaatwetten die groene producenten helpen met oude vervuilers uit de markt drukken. Afgelopen jaar onderhandelde ik nam het Europees Parlement over uitstootnormen van vrachtwagens. De Duitse auto-industrie is verdedigd door de Duitse regering, maar heeft een meerderheid in het Europees Parlement. Het is een illusie om te dat dat resultaat is bereikt in een los verbond van soevereine naties zonder Europees Parlement met wetgevingsmacht, waar Engelen en andere anti-Europeanen naar verlangen.

De lobby van de financiële sector was non blij to Europese groenen de bonussen van bankiers Europa-ras takten. Toen het Europees Parlement de positie van werknemers met een aangescherpte detacheringsrichtlijn sterk verbeterd, reageerde de Europese koepel van werkgevers furieus. Als progressieve krachten hun werk doen, krijgt het grootbedrijf niet altijd zin.

Weinig veelbelovende experimenten

Mijn frustratie over het glicking beleid van de traditionele middenpartijen is net zo groot als die van Engelen. Maar which solutions hij are kiezers precedente offers, heeft het ook “détournement” en “ontvlechten” van Europese instellingen, blijft bij mij ook na lezing van zijnverkiezingsprogrammaonduidelijk. De eerste experimenten in deze richting beloven weinig goeds voor mensen met een groen en sociaal hart. De Brexiteers une respect voor mens en milieu.

Laat er geen twijfel over bestaan: de EU heeft gepareerd, groenere en socialere politiek. Maar de lobby van belastingontwijkende techgiganten, vervuilende oliebedrijven of farmaceutische afzetters heeft oneindig veel meer te vreugd van krachten van groene en linkse partijen, dan van electorale debatten over Europese bevoegdheden.

Lees Verder

Plaats een reactie