Een kinderopvang die balanceert op het 'randje van de wet'

De ouders van de montessorikinderopvang in Bilthoven zijn het op 16 mei beu. Die dag is er wéér wat mis bij hun dagverblijf. Een leidster is ziek en er is geen vervanging. Van ze voor drie uur hun zoon van dochter willen ophalen.

Kan gebeuren. Maar in Bilthoven gebeurt het wel heel vaak. Tien keer heeft de kinderopvang tussen 2016 en 2019 al de GGD-melding over de vloer gehad. Altijd was er wel iets. Stond er een giftige plant, was er een vertaler over het Gedrag, lagen schoonmaakspullen binnen het bereik van kinderen. Was het een probleem verholpen, dan dook bij een volgende controle weer iets anders op.

Als in januari een stagiair voor de groep staat en op het dagverblijf geen enkele beroepskracht aanwezig is, grijpt de gemeente in. De opvang moet in april een week zijn deuren dichthouden en geven een laatste waarschuwing. Eigenaar Kidsplus kondigt aan de locatie per 1 juni te sluiten.

Twee ouders willen daar niet op wachten. Op 16 mei bellen ze de GGD. De gemeente sluit het dagverblijf per direct. Burgemeester Sjoerd Potters is tegenover RTV Utrecht helder: “Na alles wat er gebeurd is, kunnen we niet anders dan deze laatste stap ook zetten. [..] Constant de vraag hebben van je je vriendelijke wel veilige naar de opvang kan brengen, dat is voor ouders ook niet fijn. “

Een incident? Nee. Ook bij andere Nederlandse dagenverblijven houdt Kidsplus-moederbedrijf Kidsholdnietgeregeldaan de wettelijke regels voor kinderopvang, uitingen vanNRC. Het bedrijf vangt zo’n 1.600 kinderen op via 45 locaties – zowel kinderdagverblijven als buitenschoolse opvang – in het westen, zuiden en midden van Nederland. Afgelopen jaar alleen al constateerde de inspection bij 28 vestigingen gebreken. Een jaar eerder waren bij ten minste 17 locaties problemen.

Uit de inspectierapporten komt een terugkerend patroon van tekortkomingen. Te weinig van leidsters en een volgens de inspectie “zorgwekkend” personeelsverloop. Verouderd speelmateriaal en meubilair. Onveilige situaties – one kindviel uit een hoog bed. Een falend factureringssysteem met te hoge rekeningen voor ouders. En busjes voor het vervoer van kinderen die de keuring “doorgeduwd worden” moeten worden.

NRCsprak met diverse (oud-) medewerkers van Kidshold, ouders en andere betrokkenen. Ze willen hun verhaal doen, veelal op voorwaarde van anonimiteit. Uit de verhalen rijst een beeld op van dagverblijven sterven aan hun lot worden overgelaten door het hoofdkantoor. Waar zich onveilige instellingen voordoen, en het bestuur amper geld is vrij om te verhelpen. En van locatiedirecteuren die zich ingrijpen ziet onbevoegd personeel in te zetten.

Investeren in vastgoed

De kinderopvang in Nederland is sterk versnipperd. De meest gebruikte vestigingen zijn, maar een paar vestigingen. Er zijn maar een paar landelijke spelers, zoals KidsFoundation (30.000 kinderen) en Partou (26.000 kinderen). Ook had een een klein kleineniseel, samen slechts 8 procent.

Lees ook:Private equity verovert kinderopvang

Ondernemer Rinald Kloppenberg heeft geen ervaring in de kinderopvang, maar kijkt al vroeg in de markt en de voordelen van een groot opvangbedrijf. Hij opent in 2001 zijn eerste dagverblijf in Leiden en nog datzelfde jaar vestigingen in Amsterdam en Noordwijk. Kidshold levend snel. Dagverblijven in onder meer Venray, Apeldoorn, Helmond en Houten in de jaren daarna.

Het aanvankelijke succes van Kloppenberg zit in de nissen die hij vindt. Zo opent hij in 2002 in Arnhem een ​​van de eerste montessorikinderopvanglocaties in Nederland. Hij wil daarmee een logischer overgang tussen kinderopvang en montessoribasisscholen creëren. Ook start hij een buitenschoolse opvang die gericht is op kinderen die extra willen sporten, de BSOsport.

De ondernemer neemt een handige gebruik van een andere liefde: die voor vastgoed. In 1999 is Kloppenberg investeringsmaatschappij Vastplan begonnen. De eerste aankoop is zijn eerste dagverblijf zal huisvesten. Zo gaat het de jaren later vaker: de opvang volgt het vastgoed. Zestienhuizen heeft hij nu, die voornamelijk plek aan hebben gegeven aan kinderopvang.

Daarnaast is Kloppenberg actief in de Gelderse thuiszorg. Zijn bedrijven hadden in 2018 naar eigen zeggen een omzet van 21 miljoen euro. Winstcijfers zijn niet bekend.

De hoofdleidster was voor alles verantwoordelijk, maar had geen enkel budget

Toenplus aantal Childrenplus-opvangplekken dit decennium naar 1.600 groeit, groeit het Apeldoornse hoofdkantoor mee. Zes mensen werken er momenteel. “Ze regelen met een kleine groep veel dingen. Dat werkt gewoon niet “, zegt een schoolbestuurder die met Kloppenberg samenwerkte. “In deze sector is het kwalijk als je corebusiness niet kinderopvang is. Mijn indruk is dat hij het met naam leuk vindt om nieuwe bedrijven te starten. “

Kloppenberg noemt het zelf “decentraal leiderschap”. Individuele dagverbannen krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wanneer locatiedirecteuren tegen problemen aanlopen, verloopt de communicatie met Kidsplus echter moeizaam. Voor vervanging van kapot materiaal is vlag geld. “De hoofdleidster heeft alle verantwoordelijkheid, maar geen enkel budget”, stelt Wilbert Kleinendorst, oud-voorzitter van de oudercommissie van de montessoriopvang Bilthoven. “Ze stapte naar de organisatie [Kidshold], maar die hield alles alles tegen.”

Ook andere problemen pakt Kidshold niet aan. “Vorig jaar is een factureerversie uitgerold dat bij veel vestigingen problemen veroorzaakt”, vertelt een oud-locatiehoofd. “Ouders was veel te hoge rekeningen. Ik was dat oplossen, maar was afhankelijk van groen licht van Rinald. Voor alles heb je zijn fiat nodig, maar dat komt niet van te laat. “

Een busje met ducttape

“Ja mam, met mij. Kun je alsjeblieft mee helpen? Er is wéér een leidster ziek. “Het locatiehoofd van de Kidsplus-opvang BSOsport Drielsedijk in Arnhem wordt in 2016 moedeloos van het personeelsteam – er zijn geen vaste medewerkers en geen flexkrachten beschikbaar – en roept de hulp van zijn moeder in voor het vervoer van een groep kinderen.

Zij twijfelt zelfs. Ze kent het vervoer van de BSOsport: de busjes hangen met ducttape aan elkaar. Onverantwoord. “Ik doe het, maar op één voorwaarde: ik gebruik mijn eigen auto.”

Begin januari 2019 sluit eigenaar Kidsplus deze BSOsport Drielsedijk. Officieel Omdat de opvang “minder hard duur dan gedacht”. Maar in november 2018 schreef de GGD: “Omdat het bij de BSOsport qua afspraken en regels onduidelijk is, worden de kinderen onrustig en zetten grenzen op. Afwijken van de vaste regels en afspraken maakt dat kinderen zich emotioneel onveilig voelen. […] Er wordt geen pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. “

Als wethouder in Arnhem had Ron König – nu burgemeester van Deventer – onder meer het dossier Kidsplus onder zich. “Natuurlijk heb je weleens een discussie over het naleven van regels. De intentie van de meeste organisaties is goed: veilige opvang bieden voor kinderen. Dit was het enige bedrijf die ik serieus dacht: hier wíl men gewoon de regels niet naleven. “

Het gebrek aan investeringen van Kidsplus leidt tot problemen. Niet alleen ontstaan ​​onveilige situaties voor kinderen, leidinggevenden hebben het gevoel bij klachten tegen een muur aan te lopen. Een groot personeelsverloop is het gevolg.

Volgens Wilbert Kleinendorst, van de oudercommissie in Bilthoven, acteerde Kloppenberg “op het randje van de wetgeving. De ratio tussen kinderen en leidsters was niet in orde, en er waren te weinig begeleiders. “

Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (Boink), zucht als hem wordt gevraagd naar Kidsplus. “Wij krijgen al jarenlang klachten binnen over vestigingen van deze club. Ouders die klaagden over de kwaliteit van de kinderopvang, werden eruit gezet. Er wordt gewoon veel te weinig geïnvesteerd en verbeterd. “

Dat roept de vraag op waarom ouders hun kinderen er niet gewoon weghalen. Zo makkelijk is dat niet, zegt Jellesma. “De vraag naar kinderopvang is enorm. De wachttijden lopen naar een jaar, in de Randstad soms tot drie. En met het aanbieden van montessori- of sportopvang heeft Kidsplus slim ingespeeld op de vraag naar ‘specialistische’ opvang. “

Daarnaast geeft ouders aan de leidsters wél hoog te hebben zitten. Ze zijn “gepassioneerd”, en “ongelofelijk gedreven ondanks de organisatie”.

Regionaal toezicht

Dat Kidsplus ondanks de negatieve inspectierapporten kinderopvang kan blijven aanbieden, valt ook terug op de toezicht. Elke regio heeft een eigen GGD die toeziet aan de naleving van de wettelijke kwaliteitseisen. Bij aanhoudende gebreken is het tenslotte de gemeente een dagverblijf dwingende verbetering moet opleggen – van het, na gemeenschappelijkete duur, sluit.

Door die regionale oriëntatie is er weinig landelijke coördinatie. Regionale toezichthouders moeten bij een vergunningaanvraag rekening houden met inspectieresultaten van andere locaties van die aanvrager. De toezichthouder kan hetLandelijk Register Kinderopvangraadplegen, met alle controlebevindingen van één organisatie.

Die controle is er grenzen, erkent koepelorganisatie GGD GHOR. Locaties die niet meer actief zijn, zijn volledig functioneel. Bovendien is het register niet volledig transparant. Wie zoekt op de naam van een dagverblijf, vindt wel de vergunninghouder, maar dat is niet de eigenaar te zijn. Bedrijven zijn actief zijn met meer bv’s, en een overkoepelende stichting, zijn regen onvindbaar. Alleen via de Kamer van Koophandel is dan te achterhalen welke banden ze hebben. Zo ver gaan de GGD-controles niet.

Op die manier blijft ook Kloppenberg onder de radar. Op de naam Kidsplus is in het landelijke kinderopvangregister niets te vinden. Het bedrijf is geen vergunninghouder, maar heeft een kerstboom aan dochterondernemingen. Bovenaan de wirwar aan bedrijven staat de stichting Perpetuum Mobile Kidshold. Daaronder hangt Kidsplus, dat is onder een geheel, heeft ook een naam als Koningskind, KOOS en Flowerkids. Er is een aparte montessorilijn, maar de montessoriopvang in Arnhem valt daar weer niet onder. Incidenten bij Kidsplus-brengenassen melden zich op zich te staan. Wie een trend wil ontdekken, moet de namen van alle bedrijven organiseren.

De ingewikkelde structuur van het bedrijf has “fiscaal-juridische redenen”, stelt Kloppenberg na vragen vanNRC. Aanvankelijk wil hij niet praten over zijn bedrijf, maar na vele mails en telefoontjes stemt hij toch in een gesprek. Door te landen zullen niet vestigingsgevoelig zijn.

Om te raken hoe dat zit moet volgens hem “eig fiscaal onderlegd zijn”. Gevraagd het toch uit te leggen, zegt hij: “Het heeft met bedrijfsopvolging te maken. Ik ga ook een keer dood. Ik wilde eigenlijk de boel klaarmaken voor de volgende generatie. Je hebt een Flowerkidslijn, een montessorilijn, enzovoort. “

En dat klopt. Tenminste, op papier. In de statuten van een in 2017 door Kloppenberg opgerichte bv staan ​​zijn zoon en dochter als medeoprichters vermeld, with these 5 percent of de aandelen. Zijn 19-jarige zoon is LinkedIn LinkedIn bij het vastgoedbedrijf van zijn vader, Vastplan.

Verbetering

Kloppenberg erkent dat fouten zijn gemaakt. “De afgelopen zes jaar zijn we een beetje te hard gegroeid en naïef geweest. Wij geven locaties de ruimte en mensen kunnen fouten maken. Maar door de groei hebben we dat de deugdperiode goed goed begeleid. “

Daarom wil Kloppenberg nu “een harde organisatie neerzetten” met “meer verantwoordelijkheid en ruimte” voor locatiedirecteuren. Zo moeten ze zichzelf meer factureren. Dat zou te hoge rekeningen voor ouders moeten voorkomen.

Voor de montessoritak moet een nieuwe directeur zijn, met veel ervaring in het onderwijs, de problemen oplossen: Alex van Zwam. Krijgt hij dan ook meer budget? “Is Rinald die die over het geld gaat”, zegt Van Zwam. “Hij ziet de problemen. Of in elk geval, hij ziet ze nu. En hij wil geld vrijmaken voor investeringen. Maar als je vraagt ​​van het tijdelijke of langdurige bedrijven zijn, dan heb ik daar geen antwoord op. “

In Bilthoven geloven ze niet dat het niet goed komt met Kidsplus. Ex-oudercommissielid Kleinendorst: “We hebben hier drie jaar lang energie in gestoken. Het is goed dat Kidsplus is verdwenen uit Bilthoven; nu nog uit de wereld van de kinderopvang. “

En een schoolbestuurder sterft in Bilthoven samenwerkte met Kidsplus: “Je vraagt ​​je af hoe het kan dat ze überhaupt mag bestaan. Als je niet écht een goed kinderdagverblijf wil runnen, doe het dan gewoon niet. “

Correctie (8 juni 2019): In een versie van dit exemplaar stond dat Gijs van Dijk SP-Kamerlid was.Dat moest PvdA zijn en is nodig aangepast.

Een versie van dit artikel verscheen ook inNRC Handelsblad van 8 juni 2019

Lees Verder

Plaats een reactie