'Als je maar lang genoeg traineert, geeft iemand wel op'

Wie is ziek is has door the werken with hazard stoffen – such as long cancer with the wonder-building chrome-6 – can all shadow stories in its of haar sterid werkgever: van de extra ziektekosten en aanpassingen aan de woning, gemist salaris en geestelijk leed. Dat staat in het burgerlijk wetboek, om precies te zijn in artikel 7: 658.

Maar in de praktijk zetten zieke mensen maar zelden die stap. En de weinigen die het wel doen, komt vervolgens in zo’n ingewikkeld en procesig proces terecht, dat velen alsnog afhaken. “Van de volhouders krijgt slechts een beperkte deel vergoeding een schadevergoeding, die in de meeste gevallen niet eens de volledige schade dekt”, zegt Marian Schaapman. “In werkelijkheid is de wettelijke schadevergoeding dus een soort fictie.”

Schaapman werkt sinds 2017 als hoofd gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden bij ETUI, het onderzoeksinstituut van de Europese vakbeweging in Brussel. Daarvoor voerde ze bij vakbond FNV schadeprocedures voor zieke werknemers. Én ze zat in the commons that new the voice management development in the Tilburgse chroom-6-affaire.

In Tilburg werken aan deze eeuw 800 mensen aan de restauratie van treinen van Nedtrain. In het schuren en overschilderen van de oude verflaag zij zij de kankerverwekkende stof chroom-6 binnen. Om die mensen de ingewikkelde rechtsgang te besparen, adviseerde de commissie alle oud-werknemers een schadevergoeding te geven – of ze nuhe ware geworden of niet. De gemeente Tilburg nam dat advies over en keerde iedereen een bedrag van 7.000 euro uit. Daarbovenop was er nog een financiële regeling voor mensen die gedwongen ziek werden.

De Tilburgse affaire zorgde ook voor onrust op de hoofdkantoren van andere bedrijven en overheidsdiensten. Nieuwe zaken rond beroepsziekten zijn sindsdien in volle gang, of komen eraan. Zo is het ministerie van Defensie nog bezig met de afhandeling van vele oude zaken van hun werknemers in NAVO-locaties met chroom-6 werkten, wat betreft veel veteranen nu ook klagen over giftige rook van brandend afval (burn pits) tijdens Missies. En meerdere overheidsgebouwen worden nu nagevlooid op de schadelijke stof, net als bruggen en werkplaatsen van onder meer KLM en Schiphol. Misschien zal er nog een ander zijn dat zijn duizenden aanbiddelijke stoffen.

Wat gebeurt er allemaal als er een schadevergoeding wordt toegekend gekregen? “De angst dat Tilburg automatisch navolging krijgt, is begrijpelijk, maar ongegrond”, zegt Schaapman. “Van wettelijke precedentwerking is in deze zaak geen sprake van: de regel die er is, geldt voor een specifieke groep. Het is geen rechterlijke uitspraak. Dus niemand kan doel rechten ontlenen. “

Maar de Tilburgse aanpak kan met haar wel helpen bij het in goede banen leiden van de te te schaduwen procedures. Een “basisregeling zoals in Tilburg”, kan niet op verschillende manieren worden beschreven, kan worden gerepareerd.

Over het hoe en waarom van een dergelijke aanpak wil Schaapman op haar kantoor in Brussel graag meer vertellen. Maar eerst richten we ons nog even naar Tilburg.

Waarom kozen jullie er in Tilburg voor om iedereen geld te geven?

“Joegoslavië en Somalië, mensen met psychische problemen, mensen sterven in detentie hebben gezeten. Allemaal laag opgeleid en gedwongen de werken. Want wie weigerde, verloor zijn uitkering. Deze mensen zouden nooit een schaderegeling kunnen afdwingen en niet was niemand deksel van een vakbond. Daarom besloten we om in de eerste plaats iets te doen voor deze doelgroep. “

Dachten jullie over het mogelijke effect op de rest van Nederland?

“Nou, daar hebben we wel bij stilgestaan. Maar we zouden geen knip voor de neus waard zijn geweest als we onzes hadden om die reden geen recht had gedaan. Daar komt bij dat de gevaren van chroom-6 helaas al lang bekend zijn, maar dat de gemeente Tilburg de mensen toch laten laten werken. NS heeft ook flinke steken laten vallen door Tilburg niet te vertellen dat die stoffen in de treinen zaten. Tilburg heeft erkend zijn zorgplicht als werkgever te hebben geschonden. Er was een duidelijke sprake van normschending. “

‘Normschending’ is een sleutelbegrip in procedures rond gevaarlijke stoffen. De werkgever moet zich aantonen zich te hebben gehouden aan de natte, bijvoorbeeld de voorschriften voor arbeidsomstandigheden. Kan dat dat niet, dan is er sprake van ‘normschending’ en kan de werknemer de volgende stap zetten: aannemelijk maken dat hij van zij is blootgesteld aan een gevaarlijke stof, en dat deze zoom van haar ziek heeft gemaakt. Met name deze eis maakt dat rechtszalen bij dit soort zaken een podium wordt voor gezondheidsexperts, die daar betogen dat de klachten wél van juist níét te maken hebben met de status van de stof.

“Dan gaat het alleen over de vraag van meneer ook gerookt heeft en of dat misschien tot de ziekte heeft geleid”, zegt Schaapman. “Dat is ook een beetje de strategie van verzekeraars: moeilijk doen. Als je maar lang genoeg traineert, dan geeft iemand wel op. “

Is er dan eigenlijk wel een begaanbare route om je recht te halen?

“Nee, die is er niet. Een rechtszaak kost veel geld en dat kan een individu niet opbrengen. Ik heb gevallen van mensen die bang zijn om van deze zaak te worden gehouden. Is de noodzaak van een schadevergoeding voor een oud-werknemer groter dan vroeger. Want als je de deur naar de schadelijke stoffen blijvend ziek wordt, krijg je een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar die uitkeringen zijn de laatste decennia zo uitgekleed, dat de uitkering bij ziekte vaak erg laag is. “

Bij Defensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgezocht dat ziekten bestrijden kunnen zijn door chroom-6.Helpt dat?

“Voor bepaalde groepen helpt dat zeker. Zo heeft het RIVM dat dat chroom-6 longkanker kan veroorzaken. Maar er zijn mensen met verschillende doelgroepen, zoals bepaalde vormen van kanker van auto-immuunziekten als reuma. Daar komt bij dat het RIVM gróépen geldt voor werknemers met de rest van de bevolking. Maar also as you can be possible group of an special experience, of the can not that can not a problem. De wetenschappelijke formulering luidt dan: het verband tussen deze ziekte en deze stof kan niet worden getoond. Maar dat wil niet zeggen dat er een verband er niet is. “

De Tweede Kamer maakt de werking van de regeling vrij om te controleren of er geen verband is tussen chroom-6 en auto-immuunziekten zoals reuma.Wat vindt u daarvan?

“Daar heb ik een heel duidelijke opvatting over: laten we daarmee spreken ophouden. Extra wetenschappelijk onderzoek is goed, maar niet om een ​​passen regeling aan te passen. Ik zie in de Kamer wat ik ook zie in de rechtszaal over een gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding en wat je moet hebben. Daar kom je niet uit. We moeten naar een andere, betere manier om dit soort zaken te doen.

“Mijn ideaal is een algemene regeling. Een persoon is een onbekend persoon, is een redelijk bedrag, aangezien een normschending een eenmalige kans is dat zijn stof kan leiden tot een aantal ziektes.

“Asbest is dan natuurlijk hét voorbeeld – borstvlieskanker kan alleen van asbest komen. Maar dat chroom-6 kankerverwekkend is, daarover zijn we het ook eens. Zo’n logische regel is een feitelijke bodem. En mensen zullen het basisbedrag dan te laag vinden, alleen omdat ze een procedure kunnen beginnen. “

Wordt dat niet heel kostbaar, zo’n basisregeling?

“Dat valt erg mee, verwacht ik. Om te beginnen bespaar je enorm op de kosten, hoe gaat het? De uitgaven aan bv advocaten en zijnons bedragen en de amount of the schadevergoeding. Verder geef je een dergelijke regeling wel een werkelijk bedrag, maar niet het maximumbedrag. Als je het leed van mensen ruimhartig erkent en hen meeneemt door te zeggen: ‘Het schadebedrag staat in geen verhouding tot wat je is aangedaan, maar bespaart je een eindeloze procedure’, dan snappen mensen dat ze geen geluk hebben. Ik geef je een kort datje zo veel mensen en verder procederen.

“Dat zie je als al bij asbest. Daarvoor bedraagt ​​de uitkering op het ogenblik 55.000 euro. Advocaten vinden dat bedrag schandalig laag en natuurlijk is er ook wel wat op af te dingen. Maar het is wel een gezond geworden overzichtsvlak afgehandeld. Dat is een belangrijk punt: in de uitvoering moet snelheid en goede uitvoering zitten. En zeker ook menselijkheid. Die term hebben we ontmoet opzet in het Tilburg-rapport gezet. “

Zou die regel uitgevoerd moeten worden door een aparte instelling, zoals het FNV-bureau waar u zelf hebt dit soort procedures akte?

Schaapman lacht zelfs. “Nou, dankuwel voor deze vraag. Ik heb inderdaad dat we hebben een nieuw orgaan dat voor álle veel tijd kost. Daar is in het verleden heel goed onderzoek gedaan door adviesbureau PriceWaterhouseCoopers. Het idee was de oprichting van een onafhankelijk medisch beoordelingscentrum, zijnde vakbonden, verzekeraars en bedrijven waren betrokken. De verzekeraars wilden wel, want die hebben nu ontzettend veel kosten en onzekerheid over toekomstige claims. De werkgevers waren huiverig, zij zij het kost het missen mee betalen. Die hebben zich ook teruggetrokken.

“Maar de noodzaak voor zo’n centrum is sindsdien alleen maar gegroeid, zoals de chroom-6-affaire significant laat zien. Daar komt een goede aanpak van compensatie uit. “Het is zo dat het aantal gevallen van [de ‘schildersziekte]] OPS ertoe leidt dat, hoe er op een gegeven moment een strenge regel wordt toegepast voor het werken met bepaalde verfsoorten. Dat is natuurlijk ook het idee: dat we we willen minder gaan blootstellen aan gevaarlijke stoffen. “

Lees Verder

Plaats een reactie